O firmie

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁAMY OD
1999 ROKU
Jako pracownia projektowa realizujemy zadania związane z projektowaniem obiektów kubaturowych wraz obsługą całego procesu administracyjnego włącznie z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę

Od początku działalności naszej firmy stawiamy na najwyższą jakość oferowanych przez nas usług, cechując się przy tym przede wszystkim kreatywnością, odpowiedzialnością oraz rzetelnością w dotrzymywaniu przedsięwziętych zobowiązań.

ZAKRES NASZYCH USŁUG

Projektowanie Architektury Wnętrz

Projektowanie Graficzne

Identyfikacja Wizualna

Tak kompleksowe podejście zapewnia spójność każdego elementu projektu, szczególnie ważne w przypadku budynków użyteczności publicznej, oraz najpełniejsze zaspokojenie oczekiwań klientów. Wspiera nas grono doświadczonych i zaufanych projektantów branżowych, inspektorów nadzoru, wizualizatorów, rzeczoznawców, geodetów i geologów. Możemy również zapewnić usługi związane z wykonawstwem budynków i wykończeniem wnętrz.

KOMPLEKSOWA OFERTA

PROJEKTOWANIE
Realizując inwestycje na szeroko pojętym rynku nieruchomości komercyjnych, uzupełniamy ofertę naszej działalności o kompleksowe wykonawstwo

Należą do nich: projektowanie architektoniczne, budowlane i wykonawstwo wszelakich obiektów kubaturowych. W naszych działaniach nie boimy się eksponować surowości wykorzystywanych materiałów, które zarazem łączymy w niekonwencjonalny sposób: choć interesuje nas spajanie różnorodnych form, bardziej koncentrujemy się na integrowaniu ze sobą odmiennych faktur, a dzięki takim praktykom bez trudu osiągamy efekt idealnej równowagi między wygodą użytkownika i spójnością przestrzeni.

Prowadzimy naszych Klientów przez całą procedurę projektowo – administracyjną począwszy od analizy urbanistyczno – architektonicznej, poprzez sam proces projektowy, dalej procedurę administracyjną, aż do uzyskania pozwolenia na budowę.
Na przestrzeni kilkunastu lat zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów obiektów kubaturowych, komercyjnych o przeznaczeniu mieszkalnym – wielorodzinnym, handlowo – usługowym, przemysłowym, w tym stacji paliw płynnych i gazowych, myjni, hal magazynowych.
Współpracujemy z czołowymi koncernami branży spożywczej, meblowej i paliwowej oraz lokalnymi developerami mieszkaniowymi.

SPRZEDAŻ / ZAKUP / WYNAJEM

NIERUCHOMOŚCI
Niezależnie od tego czy chcesz sprzedać, czy kupić nieruchomość komercyjną, czy też szukasz terenów inwestycyjnych bądź lokali do wynajęcia, nasze usługi skierowane są do wszystkich stron rynku nieruchomości

Zajmujemy się wyszukiwaniem nieruchomości o pożądanych parametrach, jednocześnie doradzając i pośrednicząc przy transakcji ich nabycia lub zbycia.

Przedstawiamy poniżej zakres nieruchomości będących przedmiotem naszej codziennej działalności:

– mieszkaniowe, przeznaczone do realizacji zabudowy wielorodzinnej, apartamentowej,
– handlowe, przeznaczone do realizacji zabudowy usługowej,
– biurowe,
– hotelowe,
– magazynowe,
– przemysłowe, przeznaczone do realizacji stacji paliw płynnych i gazowych oraz myjni bezdotykowych, automatycznych dla samochodów osobowych i ciężarowych.

– budynki handlowo-usługowe,
– budynki biurowe,
– budynki hotelowe,
– budynki magazynowe,
– stacje paliw płynnych i gazowych,
– myjnie bezdotykowe, automatyczne dla samochodów osobowych i ciężarowych.

– z przeznaczeniem na funkcję mieszkaniową,
– z przeznaczeniem na funkcję usługowo-handlową,
– z przeznaczeniem na funkcję biurową,
– z przeznaczeniem na funkcję mieszaną mieszkalno-usługowo-handlowo-biurową.

Tereny inwestycyjne

– mieszkaniowe, przeznaczone do realizacji zabudowy wielorodzinnej, apartamentowej,
– handlowe, przeznaczone do realizacji zabudowy usługowej,
– biurowe,
– hotelowe,
– magazynowe,
– przemysłowe, przeznaczone do realizacji stacji paliw płynnych i gazowych oraz myjni bezdotykowych, automatycznych dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Obiekty Komercyjne

– budynki handlowo-usługowe,
– budynki biurowe,
– budynki hotelowe,
– budynki magazynowe,
– stacje paliw płynnych i gazowych,
– myjnie bezdotykowe, automatyczne dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Kamienice

– z przeznaczeniem na funkcję mieszkaniową,
– z przeznaczeniem na funkcję usługowo-handlową,
– z przeznaczeniem na funkcję biurową,
– z przeznaczeniem na funkcję mieszaną mieszkalno-usługowo-handlowo-biurową.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

DORADZTWO
INWESTYCYJNE
Dzięki naszemu wieloletniemu, zintegrowanemu podejściu, wiedzy na temat lokalnych rynków, usługom zarządzania nieruchomościami własnymi jak i Klientów

Podczas zakupu czy sprzedaży nieruchomości, terenu inwestycyjnego, na każdym etapie towarzyszymy naszemu Klientowi, zapewniając kompleksową obsługę oraz maximum bezpieczeństwa transakcji.

Oferujemy profesjonalne doradztwo przy zakupie i sprzedaży poniżej wymienionych kategorii nieruchomości.

 • samodzielne lokale użytkowe
 • kamienice
 • obiekty objęte ochroną konserwatorską oraz obiekty zabytkowe
 • budynki handlowo – usługowe
 • budynki biurowe
 • hotele
 • obiekty przemysłowe takie jak stacje paliw płynnych i gazowych, myjnie
 • parki i centra handlowe
 • wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
 • tereny inwestycyjne dla kategorii wymienionych powyżej

Integralną częścią doradztwa inwestycyjnego są dodatkowe, wymienione poniżej, usługi świadczone przez naszą firmę na poszczególnych etapach realizacji zakupu czy sprzedaży nieruchomości i samych terenów inwestycyjnych:

 • wyceny nieruchomości,
 • analizy stanu prawnego (weryfikacja księgi wieczystej),
 • due diligence,
 • opinie i analizy urbanistyczno – architektoniczna (przeznaczenie terenu w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego oraz analiza chłonności),
 • zmiany przeznaczenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
 • podziały nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi,
 • ekspertyzy mykologiczne,
 • badania geotechniczne i geologiczne, inwentaryzacje i opnie dendrologiczne.

WYJĄTKOWE PROJEKTY

IDEALNE PODEJŚCIE